βιβλίο-δαχτυλίδι

papiera

βιβλίο-δαχτυλίδι Αν η ζωή σου

έχει κολλήσει,

σ’ ένα βιβλίο,

θα βρεις λύση!!!

βιβλίο-δαχτυλίδιΚι άμα η

έμπνευση σε έχει

αφήσει ήδη…

Τότε μαζί να το

χεις το βιβλίο..

Δαχτυλίδι!!

(το κείμενο είναι αντιγραφή από το Papiera Newsletter No 128)


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.